Ekonomi

IMF: Jeopolitik ayrışma finansal istikrar risklerini artırabilir

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun analitik bölümlerini yayınladı.

Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun ilgili bölümünde, büyük ekonomiler arasında yükselen jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik ve finansal ayrışmaya ilişkin endişeleri artırdığı belirtildi.

Raporda, “Jeopolitik gerilimlerin neden olduğu finansal ayrışmanın, sermayenin sınır ötesi tahsisini, uluslararası ödeme sistemlerini ve varlık fiyatlarını etkileyerek küresel finansal istikrar üzerinde potansiyel olarak önemli etkileri olabilir” denildi.

Uzun vadede makro-finansal oynaklığı şiddetlendirebilir

Başlıca ortak ülkelerle jeopolitik gerilimlerin artmasının sınır ötesi sermaye akımlarında ani bir tersine dönüşe neden olabileceğine dikkat çekilen raporda, bunun etkisinin gelişmiş ekonomilerden çok yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için daha belirgin olduğu kaydedildi. Raporda, “Bu durum bankaların fonlama maliyetlerini artırarak, karlılıklarını azaltarak ve özel sektöre verdikleri kredileri azaltarak makro-finansal istikrar riskleri oluşturabilir.”

IMF’nin raporunda, jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan daha fazla finansal ayrışmanın, olumsuz iç ve dış şoklar karşısında ülkeler arasındaki risk çeşitlendirme fırsatlarını azaltarak uzun vadede makro finansal oynaklığı artırabileceği kaydedildi.

Stres testi ve senaryo analizi için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Raporda, politika yapıcılar; Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla bağlantılı potansiyel finansal istikrar risklerinin farkında olmaları ve bunların tespiti, ölçümü, yönetimi ve hafifletilmesi için kaynak ayırmaları gerektiği belirtildi.

Raporda, denetçilerin, düzenleyicilerin ve finansal kurumların, artan gerilimlerin finansal sisteme nasıl aktarılabileceğini daha iyi anlamak için gerilim testleri ve senaryo analizlerini kullanan sistematik bir yaklaşıma ihtiyaçları olduğu belirtildi.

Ayrıca IMF yetkilileri tarafından konuyla ilgili yazılan bir blog yazısında, artan gerilimlerin sınır ötesi sermaye çıkışlarını tetikleyebileceği ve makro-finansal istikrarı tehdit edecek belirsizliği artırabileceği belirtildi.

“Jeopolitik gerilimler, finansal istikrarı finansal bir kanaldan tehdit ediyor. Finansal kısıtlamaların getirilmesi, artan belirsizlik ve gerilimin tetiklediği sınır ötesi kredi ve yatırım çıkışları, bankaların yenileme risklerini ve fonlama maliyetlerini artırabiliyor. Ayrıca bankaların değerini de artırıyor. Devlet tahvili faiz oranlarını yükselterek varlıkları kontrol altına alın.” fonlama maliyetlerini azaltabilir ve artırabilir”.

Jeopolitik bloklar büyük üretim kayıplarına neden olabilir

Öte yandan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun yayınlanan bölümünde, tedarik zinciri aksamaları ve artan jeopolitik gerilimlerin, jeoekonomik parçalanmanın risklerini, potansiyel faydalarını ve maliyetlerini politika tartışmasının merkezine getirdiği belirtildi.

Uzun vadede jeopolitik blokların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan yabancı yatırım ayrışmasının büyük çıktı kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekilen raporda, küresel bütünleşmeyi sağlamaya yönelik çok taraflı çabaların, büyük ve küresel entegrasyonu azaltmanın en uygun yolu olduğu vurgulandı. doğrudan yabancı yatırım farklılaşmasının yaygın ekonomik maliyetleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu